Konferencia Bratislavského šachového zväzu

10.05.2015 08:52

Dňa 12.5.2015 sa uskutoční opäť po 3 rokoch konferencia BŠZ , na ktorú vysielame našich zástupcov Vladimíra Šošovičku a 

Igora Dubeňa, ktorí boli schválení na členskej schôdzi nášho klubu .